Egutegi eta ordutegi/Calendario y horario

Goizean/ Mañana

9:30 - 13:20

Irakasleen exklusibak eta jantokia/Comedor y exclusivas profesores  

13:20-14:55

ASTEAZKENAK/MIÉRCOLES : 9:30-15:00  

( Jantokia: 13:20-15:00)

Arratsaldean / Tarde 

14:55- 16.30

*Iraileko eta ekaineko jardunaldi jarraietan / (En las jornadas continuas de septiembre y junio):

9:30 -15:00 ( Jantokia: 13:20-15:00)

CALENDARIO 2023-2024 EGUTEGIA.pdf