Egutegi eta ordutegi/Calendario y horario

Goizean/ Mañana

10:00-13:30

Irakasleen exklusibak eta jantokia/Comedor y exclusivas profesores

13:30-15:30

Arratsaldean / Tarde

15:30-17:00

*Iraileko eta ekaineko jardunaldi jarraietan / (En las jornadas continuas de septiembre y junio):

9:00 -13:00 ( Jantokia: 13:00-15:00)