Aurkezpena / Presentación

Aurkezpena

Unamunzaga Arabako Ribabellosa herrian kokatzen den Herri Eskola Publikoa da eta Lehen HezkuntzaKO eta Haur Hezkuntzako etapak bi ereduetan (B eta D) eskeintzen ditu inguruko herri ezberdinei (Ikusi herriak). Bigarren Hezkuntzako hezkuntza eskaintza Langraizeko Badaia institutuan ematen da.

Eskolak zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu: Jantokia, Garraioa, Goiztiar programa... (Ikusi zerbitzuak)

Gainera, gaur egun eskola instalakuntza modernoetaz baliatzen da ikaslegoari kalitatezko hezkuntza formakuntza eskeintzeko (ikusi instalakuntzak).

Historia

Garai batean, Ribabellosan bi eskola zeuden, bata neskena eta bestea mutilena. 1965eko ekainean, inguruko hainbat eskola itxi ( Salcedo, Ciccedo-Yuso, Comunión, Leciñana del Camino eta Turiso) eta Ribabellosako eskolan bateratu ziren. Garai horretan eskola garraioa ezarri zen eta urtebete beranduago neskentzako bi unitate sortu ziren.

1966an Estavilloko eskola mistoa itxi zen, 1969an Ociokoa, Ribagudakoa eta La Cervillakoa eta 1970an Manzanosekoa, Quintanillakoa, Berantevillakoa, Armiñonekoa, Saliñillas de Buradonekoa, Zanbranakoa, Berganzokoa, Mijancasekoa eta Santurdekoa itxi ziren. Ondorioz Ribabellosako eskola garraioa inguruko herrietara zabaldu zen. Urte horretan Ribabellosako eskolan 12 ikasle talde zeuden, 6 mutilena eta 6 neskena.

1970eko urriaren 20an, behin materiala izanda eta eskolako garraioa antolatuta, zortzi ikasgelatako eraikuntza batean eskolak ematen hasi ziren.

Beranduago, eraikin nagusia handitu, eta atezainaren etxea eta bi ikasgela sortu ziren.

2008ko urtarrilean HHrako eraikin berria sortu zen.

2012. urterarte Eskolak A eredua bakarrik eskeintzen zuen. Gaur egun eskolak bi eredu ditu, B eta, D

2012an Kiroldegi berria eraiki zen eta aurreko gimnasioa zegoen lekuan 6 gela sortu ziren.

Egon etxe erosketen "boom-arekin" eta jaoitze tasaren hazkuntzari esker eskola asko hazi zen eta 80 ikasle izatetik gaur egungo 225 ikasleetara pasatu da.

Presentación

Unamunzaga es una Escuela Rural Pública ubicada en Rivabellosa (Álava) que ofrece las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria en dos modelos educativos (B y D) a diferentes pueblos del entorno (Ver pueblos). Al acabar la Educación Primaria lo/as alumno/as acuden al Instituto “Badaia” de Nanclares de la Oca a realizar la Educación Secundaria.

La escuela ofrece diferentes tipos de servicios: Comedor, transporte, programa madrugadores... (ver servicios).

Además, actualmente cuenta con unas modernas instalaciones para ofrecer al alumnado una formación educativa de calidad (ver instalaciónes)

Historia

En Rivabellosa había 2 escuelas, una de chicos y otra de chicas. En junio de 1965 se cerraron las escuelas de Salcedo, Caicedo de Yuso, Comunión, Leciñana del camino y Turiso y se concentraron todos los alumnos-as en Rivabellosa. Se establecio el transporte escolar.

En 1966 se unió la escuela mixta de Estavillo, en 1969 la de Ocio, Rivaguda y la de La Cervilla. En 1970 unieron también las escuelas de Quintanilla, Berantevilla, Armiñon, Salinillas de Buradón, Zambrana, Berganzo, Mijancas y Santurde. El transporte escolar para Rivabellosa se estableció también en estos pueblos.

En este año en la escuela de Rivabellosa había 12 grupos o clases de alumnos, 6 de chicas y 6 de chicos.

El 20 de Octubre de 1970 una vez organizado el transporte escolar, se empezó a dar clases en un edificio de 8 clases. Más tarde se agrando el edificio y se hizo la casa del conserje y otras 2 aulas más.

En Enero de 2008 se construyó un edificio nuevo para Educación Infantil.

Hasta junio de 2012 el centro tuvo modelo A (enseñanza en castellano con el euskera como asignatura). Actualmente conviven los modelos B y D.

En 2012 se construyó un Gimnasio nuevo y en el antiguo gimnasio se hicieron 6 aulas nuevas.

Con el boom inmobiliario y el aumento de natalidad, la escuela fue creciendo y de 80 alumnos-as que había antes del boom inmobiliario hemos pasado a los 225 que hay actualmente.