Proiektuak / Proyectos

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua.

Eskolako helburuak eta hauek bideratzeko eta gauzatzeko erabiliko diren ekimenak zein baliabideak zehazten duen oinarrizko dokumentua da.

Hizkuntza Normalkuntza Proiektua; Ulibarri programa.

ULIBARRI programak ikastetxeen hizkuntza normalkuntzako proiektuek euskararen erabilera indartzea du helburu nagusi. Hortaz programan dauden ikastetxeek beren hizkuntza normalkuntzako proiektua eratu beharko dute. Normalkuntza Proiektuan euskararen erabilera normalizatua lortzeko, eskolak adostu dituen zenbait ekimen (ekintzak eta gauzatzeko prozedurak) islatzen ditu.

Hobekuntza Plana.

Urtero ikaslegoari egiten zaizkion diagnosi proben emaitzak kontuan harturik hurrengo ikasturtean martxan jarriko den proposamen bilduma da.

Bizikasi ekimena eta BAT taldea.

Bizikasi ekimenak lagundu nahi du ikastetxeak elkarbizitza positiborako espazio seguruak bilakatzea, hau da, inolako jazarpen-egoerarik onartuko ez dutenak. Izan ere, hori lortzea ezinbestekoa da hezkuntza sistemaren xede nagusia betetzeko: ikasle guztien garapen pertsonalean lagundu eta konpetentziak eta tresnak ematea herritar aktibo eta arduratsu gisa parte har dezaten gizartean.

Proyecto Educativo de Centro.

Es el documento fundamental del Centro, en el que se especifican sus objetivos y cuáles serán las iniciativas y recursos que se utilizarán para su consecución.

Proyecto de normalización lingüístico; programa Ulibarri.

El programa ULIBARRI tiene como objetivo fomentar el uso del euskera mediante el proyecto de normalización lingüística. Para ello los colegios que estén en dicho programa deberán desarrollar un proyecto de normalización lingüística. En él se reflejan algunas iniciativas acordadas por el centro (actividades y procedimientos para llevarlas a cabo) para conseguir la normalización del uso del euskera.

Plan de Mejora.

Es la recopilación de iniciativas que se pondrán en práctica el próximo curso teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de diagnóstico que se le hacen anualmente al alumnado.

Proyecto Bizikasi y el grupo BAT.

La iniciativa Bizikasi pretende contribuir a que los centros educativos sean espacios seguros de convivencia positiva y de tolerancia cero ante posibles situaciones de acoso, condición indispensable para lograr el principal objetivo del sistema educativo que consiste en acompañar a todo el alumnado en su desarrollo personal y dotarle de competencias y herramientas que le permitan participar en la sociedad como ciudadanos activos y responsables.